Nowe zasady dotyczące cookies

Wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania.
Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.
Szczegółowe informacje w polityce naszej firmy dotyczącej cookies >

Finanse i księgowość

W ramach kompleksowej obsługi księgowej realizujemy m.in. następujące działania:prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości

  • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań z przepływu środków pieniężnych
  • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów oraz ryczałtu i ewidencji dodatkowych
  • prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości środowiska
  • sporządzanie zestawień podatkowych w zakresie podatku dochodowego PIT i CIT
  • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS, NBP i inne instytucje
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych
  • załatwienie spraw przedsiębiorcy w urzędach skarbowych i innych instytucjach publicznych
  • opracowywanie zasad polityki rachunkowości w firmie oraz wdrażanie zakładowego planu kont

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej przez FKinfo działalności jest gwarantowana obowiązkowym i ponadobowiązkowym ubezpieczeniem. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.04.2005r. (Dz. U. Nr 61, poz. 537).

 

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Prosimy o wypełnienie prostego formularza i podanie numeru telefonu lub adresu e-mail - skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie.